مدیریت زمستانه باغهای پسته – پسته ایران

Tag Archives: مدیریت زمستانه باغهای پسته

کنه اریوفید پسته

by پسته ایران in جولای 14, 2019

مشخصات آفت کنه های اریوفید پسته حشرات بسار ریزی هستند که اندازه آن ها بین 160 میکرون ( 1/6 میلی متر) که در روی قسمت های سبز گیاه زندگی می کنند. زمستان را در لا به لای فلس جوانه ها می گذرانند. در اوایل بهار همراه با رشد جوانه های درخت اعم از رویشی یا […]

مدیریت زمستانه باغهای پسته

by پسته ایران in نوامبر 21, 2016

    مدیریت تغذیه درختان پسته در زمستان    عملیات کوددهی زمستانه:   فصل زمستان که هنگام خواب ریشه‌های درخت است، بهترین زمان و فرصت برای تغذیه و اصلاح خاک      محسوب می‌شود. تغذیه زمستانه شامل مصرف کودهای فسفره و پتاسه و ریزمغذیها، (به صورت            سولفات)و کوددامی است. به دلیل […]