قیمت آجیل اسفند 1396 – پسته ایران

Blog

قیمت آجیل اسفند 1396

by پسته ایران, قیمت آجیل اسفند 1396, قیمت انواع پسته 2 اسفند 1396, کدام پسته بهتر است؟ in فوریه 20, 2018

قیمت آجیل اسفند 1396

آجیل عید یکی از مهم ترین خریدهای عید را تشکیل میدهد  قیمت آجیل در اسفند کم کم مورد توجه قرار میگیرد.

برخی از مردم تمایل به خرید آجیل به صورت جدا دارند و قیمت آجیل به صورت جدا مد نظرشان است هر کدام از مغزهای آجیل را که مورد نیاز دارید ما برای شما عزیزان جمع اوری کرده ایم

همچنین شما میتوانید قیمت انواع پسته را در سایت پسته ایران مشاهده بفرمایید

قیمت انواع مغز آجیل از درجه یک و درجه دو

قیمت تخمه کدو اسفند 1396

قیمت آجیل اسفند 1396

قیمت آجیل اسفند 1396

قیمت تخمه کدو ریز درجه یک 29.000 هزار تومان

قیمت تخمه کدو  ریز درجه دو 25.000هزار تومان

قیمت درجه کدو درشت درجه یک  24.000 هزار تومان

قیمت درجه کدو درشت درجه دو 28.000 هزار تومان

قیمت تخمه افتابگردان اسفند 1396

قیمت آجیل اسفند 1396

قیمت آجیل اسفند 1396

قیمت  تخم افتاب گردان درجه یک 9.000 هزار تومان

قیمت تخم افتاب گردان درجه دو 7.000 هزار تومان

قیمت نخودچی اسفند 1396

قیمت آجیل اسفند 1396

قیمت آجیل اسفند 1396

قیمت نخودچی  درجه یک 8.500 هزار تومان

قیمت نخودچی درجه دو 2.500 هزار تومان

قیمت مغز گردو اسفند 1396

قیمت آجیل اسفند 1396

قیمت آجیل اسفند 1396

قیمت مغز گردو درجه یک 46.000 هزار تومان

قیمت مغز گردو درجه دو 42.000 هزار تومان

قیمت مغز فندق اسفند 1396

قیمت آجیل اسفند 1396

قیمت آجیل اسفند 1396

قیمت مغز فندق درجه یک 51.000 هزار تومان

قیمت مغز فندق درجه دو 45.000 هزار تومان

قیمت فندق با پوست درجه یک 29.000 هزار تومان

قیمت فندق با پوست درجه ذو 24.500 هزار تومان

قیمت مغز بادام زمینی اسفند 1396

قیمت آجیل اسفند 1396

قیمت آجیل اسفند 1396

قیمت مغز بادام زمینی ریز درجه یک 8.500 هزار تومان

قیمت مغز بادام زمینی ریز درجه دو 6.500 هزار تومان

قیمت مغز بادام زمینی درشت درجه یک 11.000 هزار تومان

قیمت مغز بادام زمینی درشت درجه دو 9.000 هزار تومان

قیمت مغز بادام اسفند 1396

قیمت آجیل اسفند 1396

قیمت آجیل اسفند 1396

قیمت مغز بادام  درجه یک 52.000 هزار تومان

قیمت مغز بادام درجه دو 45.000 هزار تومان

قیمت بادام هندی اسفند 1396

قیمت بادام  هندی شور درجه یک  50.000 هزار تومان

قیمت بادام هندی شور درجه دو 45.000 هزار تومان

قیمت بادام هندی شور خام درجه یک 47.000 هزار تومان

قیمت بادام هندی شور خام درجه دو 42.000 هزار تومان

قیمت سویا آجیلی اسفند 1396

قیمت آجیل اسفند 1396

قیمت آجیل اسفند 1396

قیمت سویا آجیلی درجه یک 5.900 هزار تومان

قیمت سویا آجیلی درجه دو 4.900 هزار تومان

منبع :پسته ایران

Leave a Reply