pestefa.ir – برگه 3 – پسته ایران

All posts by: pestefa.ir

شپشک‎های مهم درختان پسته

by پسته ایران in نوامبر 21, 2016

-شپشک کنده‎ای (تنه‎ای) Melanaspis inopinatus Leonardi این آفت به نام کنه در بین باغداران شایع است. روی تنه‎ها و شاخه‌های درخت مستقر می‎شود و از شیره گیاهی این اندام‎ها تغذیه می‎کند. این حشره زمستان را به صورت ماده بالغ در زیر سپر ضخیم خود می‎گذراند و اواخر زمستان درون شکم خود تخم می‎گذارد. اواخر فروردین تا […]

زنجره پسته

by پسته ایران in نوامبر 21, 2016

زنجره پسته ( شیره تر ) یکی از آفات درختان پسته است که پوره وحشره کامل آن ایجاد خسارت می کند .حشرات کامل همزمان با باز شدن جوانه ها شروع به فعالیت کرده و بر روی خوشه ، سرشاخه ، دمبرگ و ترجيحا روي محور خوشه ها تخم گذاری می کند، بعد از مدتی محل […]

پسته رقم اكبري با نام تجاری Super Long

by پسته ایران in نوامبر 21, 2016

 خصوصيات درخت: اين رقم داراي قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده مي باشد. ارتفاع درخت 297سانتيمتر (ارتفاع متوسط) و عرض تاج درخت380 سانتيمتر (عرض زياد) است. گلدهي: شروع گلدهي اين رقم 21 فروردين ماه (ديرگل)و مرحله پايان گلدهي آن 26 فروردين وداراي طول دوره گلدهي 11 روز است. خصوصيات برگ: درصد برگهاي ساده 14/8% […]

مدیریت زمستانه باغهای پسته

by پسته ایران in نوامبر 21, 2016

    مدیریت تغذیه درختان پسته در زمستان    عملیات کوددهی زمستانه:   فصل زمستان که هنگام خواب ریشه‌های درخت است، بهترین زمان و فرصت برای تغذیه و اصلاح خاک      محسوب می‌شود. تغذیه زمستانه شامل مصرف کودهای فسفره و پتاسه و ریزمغذیها، (به صورت            سولفات)و کوددامی است. به دلیل […]

همه چیز در مورد درخت پسته

by پسته ایران in نوامبر 20, 2016

مقدمه: پسته گیاهی است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران کشت می شده است و جنگل های وحشی پسته در ناحیه شمال شرق ایران به ویژه مرز افغانستان و ترکمنستان وجود دارد و گمان می رود که درخت پسته حدود 4-3 هزار سال قبل در ایران اهلی شده و مورد کشت و کار قرار […]

تاریخچه پسته

by پسته ایران in نوامبر 20, 2016

براساس اظهارات مهندس مژگان پورمقیم کارشناس مسوول بخش میوه ها و سبزی های آزمایشگاه کل کنترل غذا و داروی وزارت بهداشت گیاهان خانواده پسته 75 جنس و 600 گونه هستند که 9 گونه آن خوراکی هستند و در این میان از مهمترین گونه های خوراکی آن در ایران می توان موارد زیر را ذکر کرد: […]

كله قوچي با نام تجاری Jumbo

by پسته ایران in نوامبر 20, 2016

خصوصيات درخت: اين رقم داراي قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده مي باشد. ارتفاع درخت 5/309 سانتيمتر (ارتفاع متوسط) و عرض تاج درخت 323 سانتيمتر (عرض متوسط) است. اين رقم يكي از ارقام مهم تجاري مي باشد كه بعد از اوحدي دومين رقم از نظر اهميت و سطح زيركشت است. قطر تنه آن 4/11 […]

پسته احمدآقایی با نام تجاری Long

by پسته ایران in نوامبر 20, 2016

خصوصيات درخت: اين رقم داراي قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده مي باشد. ارتفاع درخت 309سانتيمتر (ارتفاع متوسط) و عرض تاج درخت 394 سانتيمتر (عرض زياد) است.  گلدهي: شروع گلدهي اين رقم 10 فروردين ماه (زودگل)و مرحله تمام گل آن 16 فروردين وداراي طول دوره گلدهي 13 روز است.     خصوصيات برگ: درصد […]

پسته اوحدی(فندقی):پسته اوحدی با نام تجاری Round

by پسته ایران in نوامبر 20, 2016

خصوصيات درخت: اين رقم داراي قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده مي باشد. ارتفاع درخت 5/308 سانتيمتر (متوسط) و عرض تاج درخت 380 سانتيمتر (داراي بيشترين عرض در بين رقمها) است. اين رقم مهمترين رقم كاشته شده در استان كرمان بوده و 55 تا 60% كل باغات پسته استان را به خود اختصاص داده […]