کنه اریوفید پسته – پسته ایران

کنه اریوفید پسته

by پسته ایران in جولای 14, 2019

مشخصات آفت

کنه های اریوفید پسته حشرات بسار ریزی هستند که اندازه آن ها بین 160 میکرون ( 1/6 میلی متر) که در روی قسمت های سبز گیاه زندگی می کنند. زمستان را در لا به لای فلس جوانه ها می گذرانند. در اوایل بهار همراه با رشد جوانه های درخت اعم از رویشی یا زایشی فعالیت خود را شروع و به سمت بافت های تازه، نرم و آبدار گیاه حرکت و از شیره گیاهی تغذیه می کنند و همزمان بزاق مترشحه خود را به بافت میزبان تزریق می کنند. حداکثر فعالیت این جانوران از ابتدای بهار تا اواخر خرداد ماه می باشد.

با خشبی شدن بافت های گیاه فعالیت جانور کاهش یافته وکنه ها به تدریج به سمت جوانه مرجعت می کنند و در زیر فلس جوانه ها مجتمع می شوند. کنه های اریوفید بطور عموم باعث تغییر شکل هایی بروی اندام میزبان خود از جمله اندام های هوایی می شوند اما گالزا یا تاولزا نیستند.

pesill001

 

دو گونه از این حشره بروی درختان زندگی می کنند :

1 – گونه aceria stefanii : این گونه موجب تغییر شکل شدید جوانه و سر شاخه های پسته می گردد به طوری که آلودگی به خوبی بر روی درخت قابل مشاهده است.

2 – گونه aceria pistaciae : این گونه در آلودگی های شدید موجب بروز لکه های موزاییکی و ابلقی بروی سطح برگ ها میشود و پهنگ و گناره برگ ها نیز چین دار می شود. ار بین ارقام پسته رقم کله قوچی علائم را شدیدت نشان میدهد و ظاهرا حساستر به حسارت آفت می باشد.

37777

 

 

 

 

 

خسارات وارده

این حشره با تغذیه از شیره گیاهی بافت های تازه، نرم و آبدار گیاه و تزریق بزاق مترشحه به بافت  میزبان موجب تغییر شکل اندام های میزبان از جمله تغییر شکل جوانه ها و سرشاخه ها و خوشه های گل نر و ماده ابلقی شدن برگ ها و چین دار شدن لبه برگ ها می شود

976922-475363

 

 

زمان کنترل

در اوایل بهار همزمان با باز شدن گلبرگ ها و تشکیل میوه

 

 

نحوه کنترل

مبارزه غیر شیمیایی:

هرس کردن و سوزاندن شاخه های بد شکل و معیوب

kolza

 

مبارزه شیمیایی:

1 – سولفور (تیوت جت، اس یونی فلو و کومولوس) ، 2 لیتر در هزار

2 – بروموپروپیلات (نئورون) ، 1.5 – 2 لیتر در هزار

همه چیز درباره ی پسته

 

پسته فا

Leave a Reply